kde nas najdete

Zoznam najbližších aktivít

FEBRUÁR

1. február 2020
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava
15.február 2020
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava
29.február 2020
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava 

MAREC

1. marec 2020
Klíčkový workshop, Mayura, Bratislava
viac informácií nájdete na Facebooku
14. marec 2020
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava
28. marec 2020
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava