kde nas najdete

Zoznam najbližších aktivít

 

JÚN

14. jún 2019
Klíčkový workshop, Bezobalis, Trenčín  
15. jún 2019
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava 
29. jún 2019
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava

JÚL

13. júl 2019
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava
20. júl 2019
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava 

AUGUST

10. august 2019
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava 
24. august 2019
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava