kde nas najdete

Zoznam najbližších aktivít

SEPTEMBER

15. september 2019
Dobrý trh na Panenskej, Bratislava 
21. september 2019
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava

OKTÓBER

12. október 2019
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava
17.-18. október 2019
Pomalo, Stará tržnica, Bratislava