kde nas najdete

Zoznam najbližších aktivít

SEPTEMBER

15. september 2020
Dobrý trh na Panenskej, Bratislava
17. september 2020
Klíčkový workshop v Bezobalis, Trenčín
26. september 2020
Trh v Starej tržnici, Bratislava

OKTÓBER

3. október 2020
Trh v Starej tržnici, Bratislava
17. október 2020
Trh v Starej tržnici, Bratislava
31. október 2020
Trh v Starej tržnici, Bratislava