kde nas najdete

Zoznam najbližších aktivít

 

NOVEMBER

10. november 2018
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava
17. november 2018
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava 

DECEMBER

01. december 2018
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava
08. december 2018
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava 
15. december 2018
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava
16. december 2018
Dobrý trh, Stará tržnica + Námestie SNP, Bratislava
22. december 2018
Trh Piac Markt, Stará tržnica, Bratislava